شارژ سریع حساب پارک حاشیه ای هوشمند

پارک حاشیه ای هوشمند

منطقه 2 شهرداری تهران

از ابتدای تیرماه 1398

پارک حاشیه ای هوشمند

منطقه 2 شهرداری تهران

از ابتدای تیرماه 1398

نوع وسیله نقلیه بیش از نیم ساعت تا یک ساعت بیش از یک ساعت تا چهار ساعت بیش از چهار ساعت به ازای هر ساعت
سواری و وانت
5000 ریال 10000 ریال 20000 ریال
موتور سیکلت
2500 ریال 3100 ریال 6000 ریال
کامیونت و مینی بوس
12000 ریال 20000 ریال 40000 ریال

تلفن پشتیبانی:137 (داخلی 5)